MENU
Aula_close Layer 1

Sundhed og seksualitet

Sundhedsprofil for Enghaveskolen og Enghaveskolens Børnehave

 • Mad og måltider:
  • Eleverne har mulighed for at handle i skolebod 1 gang ugentligt.
  • Eleverne undervises på mellemtrin og i udskoling i faget madkundskab, hvor de lærer om sund og usund kost og indkøb.
  • I børnehaven er børnene med på indkøb og deltager i madlavning, hvor der er fokus på sund og varieret kost.
  • Skolen/børnehaven har udarbejdet en pjece til forældre omhandlende skolens og børnehavens sundhedspolitik (findes på skoleintra).​​
  • Personalet medvirker til at der er ro og tid til måltider
  • Personalet har til opgave at skabe god stemning og socialt samvær omkring måltiderne
  • Personalet har fokus på at styrke elevernes/børnenes bevidsthed omkring gode mad - og måltidsvaner
  • Personalet bidrager til at skabe dialog om gode kostvaner mellem skole/børnehave og hjemmet
  • Personalet respekterer børnenes/eleverne forskellige kulturer, kostvaner og særlige behov
  • Skolens og børnehavens personale er rollemodeller for eleverne på skolens område indenfor skolens og børnehavens normale åbningstider
 • Bevægelse:
  • Eleverne tilbydes i løbet af deres skolegang undervisning i svømning.
  • I børnehaven tilbydes børnene leg i varmtvandsbassin og ridning.
  • Eleverne tilbydes i hele skoleforløbet idræt mindst 1 gang ugentligt.
  • Udover den obligatoriske idrætsundervisning bruger mange klasser også skolens fitness og motorik faciliteter. Bevægelse integreres ligeledes i videst muligt omfang i den daglige undervisning.
  • I børnehaven vægtes bevægelse også højt. Børnene er i løbet af ugen inddelt i hold, hvor de på skift er i gymnastiksalen, har sansemotoriske aktiviteter på stuerne og går ture i nærmiljøet.
  • Læren om personlig hygiejne og håndvask er en naturlig del af undervisningen i svømning, idræt og madkundskab.
  • I børnehaven arbejdes der via sange og lege målrettet på at lære børnene rutiner i at vaske hænder.     
  • Skolen og børnehaven afholder årligt – i forbindelse med efterårsferien – motionsdag, hvor mange fysiske aktiviteter tilpasset de enkelte elever/børn indgår.
  • Skolen og børnehaven afholder årligt – i foråret – friluftsdage, hvor eleverne/børnene har mulighed for at afprøve og deltage i fysiske aktiviteter, såsom svømning, ridning, cykelture m.m.
  • Skolens og børnehavens Fys-og Ergoterapeuter laver hold for elever/børn der skønnes at profitere af/have brug for tilbud om eksempelvis motorik, sansemæssig stimulation, yoga mm.
  • Både i skoledelen og børnehaven er det et mål at skabe miljøer, der giver mulighed for bevægelse, tilpasset den enkelte elev og børnegruppe, såvel inde som ude
  • Personalet medvirker til at eleverne bevarer bevægelsesglæden og er fysisk aktive i hverdagen
 • Handicapforståelse og selvindsigt:
  • Personalet medvirker til at eleverne/børnene får indsigt i handicapforståelse og selvindsigt, tilpasset elevernes/børnenes individuelle udviklingstrin
  • Et af skolens indsatsområder er, at eleverne opnår så stor forståelse for og selvindsigt i eget handicap som muligt. Denne undervisning tilpasses den enkelte elevs niveau og forståelse. Arbejdet med selvindsigt starter allerede i børnehaven og fortsætter igennem hele skolegangen.
Dokumenter
Enghaveskolens seksualpolitik.pdf Shape Created with Sketch.
Seksualpolitik folder.pdf Shape Created with Sketch.
Enghaveskolenssundhedspolitik.pdf Shape Created with Sketch.
Enghaveskolenssundhedsprofil.pdf Shape Created with Sketch.
Enghaveskolens Kostvejledning.pdf Shape Created with Sketch.