MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen er det organ, der formulerer principperne for den enkelte skoles virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter.

Skolebestyrelsen kan tage alle spørgsmål af betydning for undervisningen op til drøftelse med skolens leder, herunder konkrete spørgsmål, der hører under skolelederens beslutningskompetence.