MENU
Aula_close Layer 1

Om børnehaven

Børnehaven er Odense kommunes daginstitutionstilbud til børn med autisme i alderen 0-6 år. Vores primære målgruppe er børn med autismespektrumforstyrrelser - men også andre børn, der kan profitere af den særligt tilrettelagte pædagogik.

 

Enghaveskolens Børnehave kan tilbyde:

  • specialbørnehave

  • fysioterapi og ergoterapi til fynske specialbørnehaver m.v.

  • et sted hvor børn udvikles gennem leg

  • et netværk for forældre til børn med handicap

Autisme er en livslang gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Det autistiske spektrum spænder vidt og viser sig forskelligt fra barn til barn. Børnene i børnehaven er meget forskellige. Nogle har verbalt sprog, andre kommunikerer på anden vis. Nogle børn er forsinkede i deres kognitive udvikling, andre er ikke. De har dog alle nogle fælles træk, idet ingen diagnosticeres indenfor autismespektret uden at have vanskeligheder indenfor 3 områder, kaldet "triaden af funktionsfortyrrelser".

 

De 3 kardinalsymptomer er forstyrrelse:

  • af det sociale samspil

  • i kommunikationen

  • i forestillingsevnen (stereotyp ift. interesser/aktiviteter)