MENU
Aula_close Layer 1

Om Enghaveskolen

Enghaveskolen er en folkeskole i Odense Kommune, der tilbyder undervisning til elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, de fleste med autisme.

Der kan også være tale om hyperaktivitetsforstyrrelser, bevægelsesstereotypier, Tourette Syndrom og andre disintegrative forstyrrelser.

Eleverne kan have vanskeligheder inden for områder som f.eks. kommunikation - sproglig forståelse, sprogligt udtryk - begrebsdannelse, opmærksomhed, koncentration, hukommelse, grovmotorik, finmotorik og sansemotorik.

Klasseinddelingen sker ud fra kriterier som alder, faglighed, funktionsniveau og sociale relationer/kammeratskaber.