MENU
Aula_close Layer 1

Værdier og pædagogik

Værdier

Vi er en del af Enghaveskolens Børneunivers, som består af børnehaveklassen, 1. klasse og børnehaven.

I børnehaven arbejder pædagog, fysio- og ergoterapeuter tæt sammen i teams omkring det enkelte barn i hverdagen – vi vægter og værdsætter det tværfaglige samarbejde højt. På samme måde er vores samarbejde med Specialrådgivningen meget vigtig. Vores psykolog og talehørekonsulent observerer og tester børnene og de deltager i møder omkring det enkelte barn – og de giver personalet faglig sparring og autismespecifik supervision.

Gennem respekt og tillid til hinandens faglige og personlige kompetencer arbejder vi ud fra fælles mål for at skabe de bedst mulige udviklingsbetingelser for det enkelte barn.

I arbejdet med børnene prioriterer vi at skabe tryghed, trivsel og udvikling. Vi respekterer børnene med deres individuelle handicaps og tager hensyn til deres forskellige behov.

 

Pædagogiske holdninger og principper samt pædagogik/metodik

Vi arbejder ud fra en TEACCH inspireret ramme. Bogstaverne står for "Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren".

Grundelementerne er handicapforståelse, individualitet, visualisering, struktur og forudsigelighed.

TEACCH i praksis:
De fysiske rammer skal være overskuelige og det skal være tydeligt, at hver aktivitet har sin faste plads. Vi har flere mindre rum og vi inddeler områder/rum efter aktivitet. På den måde kan vi gøre det tydeligt for børnene, hvad de skal lave.

Hverdagen er struktureret og voksenstyret. Der er en fast dagsrytme, hvor vi f.eks. spiser, går i haven og laver bestemte aktiviteter på faste tidspunkter.Ligeledes har hver dag sin faste aktivitet – f.eks. skal et barn i sansegruppe mandag, til motorik om tirsdagen osv.

Forældresamarbejdet:
Vi holder mindst 1 forældremøde om året.
Vi afholder behandlingsmøde på hvert barn 1 gang årligt.
Det er vores udgangspunkt, at forældrene kender barnet bedst.
Vi vægter at møde forældrene med respekt, åbenhed og faglighed.