MENU
Aula_close Layer 1

Kommunikation

Kommunikation

Kommunikation er “at gøre fælles” og en livsnødvendighed for os mennesker. 
Børn med autismespektrumforstyrrelser er som oftest udfordret i forhold til kommunikation pga. en nedsat evne til aflæse andres udtryk og til at sammenkæde dette med situationen, hvilket er afgørende for en social kommunikation.
En tydelig kommunikation skaber forudsigelighed, mening og sammenhæng i hverdagen, og er den væsentligste faktor for at skabe gode og trygge rammer for alle.
 
På Enghaveskolen og i Enghaveskolens børnehave arbejder vi på at skabe denne forudsigelighed, mening og sammenhæng i hverdagens gøremål og udfordringer. Vi tilstræber at sikre barnets tryghed ved hjælp af struktur i form af konkret vejledning, organisering, tydelighed og hjælp til at skabe overblik. Vi arbejder mod at selvstændiggøre barnet mest muligt samt mod at udvikle barnets egne kommunikative muligheder bedst muligt.
Den visuelle struktur er et væsentligt element i forhold hertil. På skolen og i børnehaven bruger vi derfor en visuel og struktureret pædagogik, der er tilpasset det enkelte barn. Det visuelle bruges, fordi vores børn ofte har en stærk visuel sans, og fordi den visuelle form er med til at sikre kommunikationen. Man kan lidt forenklet sige, at de talte ord forsvinder igen, imens det visuelt kommunikerede bliver stående.

Visuel støtte kan bruges i mange situationer f.eks. i forhold til:

 - at informere barnet om hvad der skal ske
 - at hjælpe barnet med vanskelige overgange
 - at hjælpe barnet med at strukturere og kunne fuldføre en opgave som består af flere dele
 - at give barnet valgmuligheder

Visuel struktur er med til at tydeliggøre Hv-spørgsmålene, som det er vigtigt for barnet at få svar på. Det er spørgsmål som: Hvad skal jeg, hvornår skal jeg det, hvor skal jeg være fysisk, med hvem gør jeg det, og hvad skal jeg bagefter? Strukturen er med til at sikre et tydelig start og slut.

Et evt. mangelfuldt talesprog og en nedsat forestillingsevne, gør det i nogle tilfælde hensigtsmæssigt at anvende alternative kommunikationsredskaber. Et sådant kommunikationsredskab skal være konkret og understøttende. Før et kommunikationsredskab anvendes, er det vigtigt, at der arbejdes med barnets forståelse af, hvorfor der kommunikeres, og hvad man kan opnå med sin kommunikation (Se evt. afsnit om PECS).

Nedenstående er der vist eksempler på kommunikationsredskaber, som anvendes på Enghaveskolen. Nogle anvendes generelt og for de fleste elever, fx de forskellige skemaer.
I andre individuelle tilfælde kan der være behov for supplerende og eller alternativ kommunikation. Her anvendes fx på kommunikationsbøger og teknologiske løsninger. Det er vigtigt, at samarbejdet mellem skole og forældre er tæt, når der skal findes kommunikative løsninger. Det er jer forældre, der kender jeres barn bedst.

Dokumenter
Visuel kommunikation.pdf Shape Created with Sketch.
Visualisering af tid.pdf Shape Created with Sketch.
Visuel struktur.pdf Shape Created with Sketch.
Social historier.pdf Shape Created with Sketch.